Contact & VAG

Ratgevallen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact: mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Ratgevallen.nl verwerkt uw gegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt bij bestelling.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres dat in de inbox zit

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

ratgevallen.nl verwerkt uw naam, adres en email voor :

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om boeken toe te sturen en correspondentie hierover

Geautomatiseerde besluitvorming vindt niet plaats.
ratgevallen.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. ratgevallen.nl gebruikt dit soort computerprogramma’s of -systemen niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
ratgevallen.nl bewaart uw n.a.w. gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden bewaard. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn voor de dagverzendlijst op datum, hiervoor is de bewaartermijn van administratie van 7 jaar voor de Belastingdienst van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden:
ratgevallen.nl verstrekt aan niemand n.a.w. gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
ratgevallen.nl website heeft cookies zoals deze standaard in het webprogramma meekomen, er zijn verder geen trackers of wat dan ook.
ratgevallen.nl verkoopt alleen boeken, verder niks.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw n.a.w. gegevens in te zien op de fysieke handgeschreven verzendlijst met betalingsbewijzen aangehecht. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw naam en adres in de dagverzendlijst af te lakken onder vermelding van de besteldatum en welk boek. Deze dagverzendlijst is onderdeel van de administratie voor het toezenden van de boeken en is in ordners opgeslagen vanwege de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Slechts dat er verkoop van boeken heeft plaatsgevonden is belangrijk. Uw gegevens worden verder nergens bewaard en uw bestelling van een boek wordt na ca. een maand uit de inbox van de email verwijderd.

Heeft u vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een mailtje (zie contact bovenaan).

Ik wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
ratgevallen.nl neemt de bescherming van uw n.a.w. gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact op.